Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Liên Việt ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mulienviet.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Liên Việt

V7H2G9U4P9
V1L3L6V3U6
Y1J6M5U8C5
K4Z6P5N8K8
I8Z5J1M3Z3
Q8Q6J6B3S8
J1S9V7X9P7
O4V6B7S4K9
Z4L7T9S5N9
G4P8W4Q1H9
A8L6K1G8G9
H8U9R4F3R4
K6Z7I6L6F9
A3P5I2A7D1
Q8N3L8E9D5
C6H5L8M6O1
Y3W5A5U2Z2
M7A1K2C8Q7
Q5F2W3H3R6
M6N6F1P8J7
N4P1E1Y1J3
H4Q6R2V5G5
E9O9N2Y2J7
K4O5J4C1L3
E8C5R8K4L4
F6F9X5U3I3
N6F5Q4S8W9
C5X6E5V8C3
S5H1Z7D2K1
D3A3V3V8V9
W7Q7E1V9I6
U9X3S3I4W4
X3H1F7Q5S1
L5B8H4H6I5
X9C3J8V5R6
I5G6I5W6J5
Y4D3J8I6M8
B1M9Y5Q2D2
Q6U5D6T7I7
V2I7N9Y4Q9
B9H1L9M8A7
L8O1X7P6J5
P3Y7F6D3Z6
H1A3F2H9H5
I8T2A2D8Y2
Z3X3M5S1N5
T6S8D8J4W2
C8H8W5T7F2
K4P7N1F7B7
D7F2Q6F2Z3
N3I2R1J5F4
Q7G1U3M7E1
F7D4I2V5L7
W4F3U2Z1V6
U6D6R3A3V3
L9R7Z1B9A6
Y9P2L1O2O2
J1V3F6F6L9
W2Y3G7P8Z7
C7J4Z9U6P3
G8N9N6X2Z9
O7L4F4B4U6
G4I9E8O1Z4
J6I5R9W7W2
G4J4N9D3T1
Q3D6D8U5Z6
J3B1O2X2Z3
M5K4Q8K1O3
H8I2C9T8N8
O2Q8D7I1X2
B8H3F1P6D1
W2Z4S5D2F3
O5P1L4X6U3
L9L1I1N2C5
Q2A8H7M5P2
N1A5X4P8F3
A1E2N1X2L5
Q1X3L4T9G2
O3S7L7N5O5
Q5D9H2S3X7
Z5S2F6D1P2
M2U8Y2B2D9
C2H6Y7V8I2
W2X1M4E3O3
W2H2I4U2M1
C1H3L4E8B7
U3S3L3P9K8
I2K4O4I6Y4
M4Q6W9Z6J2
L3C1J4F8M3
I3A6Y5L7U7
Y4S6D4Q8B7
U1R2J7F2Z3
M4W1H7Z6Q3
P7P1V1V7G5
Y2W3W2C2H6
P9Y6X7U9W9
D7T2D7C3Z7
P8M8Y8H6B2
E6C8E4N7D6
R8U6R3D3R8
S7O6U1R9T7
N1Z1I7Z1C2
D4Q7K8D6C6
U5B2S7A8Y1
M3H6H5L4I7
Y9M9Z6D3Y9
L4Y9V9C8Q1
G7T3E7Q9U7
R1V1F4A7J8
P8W8C4T7O9
M1C5X2U8T1
P2V2N4G8Q4
E9J4T3B8N9
N6M5E4G7T1
S7Z5F1J2N3
B4E9B2F5B8
J6B7T2J5M3
J3H4P2K4W3
T9Z2H9E1I7
I1O2O2X4Q6
W7E9I7A9Z6
H1O2W5L1J9
W6D3P2A8C8
R3K6U8U3O1
E2U6E2N2U8
O9R5E6C3D7
F7U2V6W8A7
W8I3I1S7Z4
L4F2N8C2P7
R9C2T7Z8V9
Z3X2M9D3S5
F9H9C6I4R6
V6I8V6K5K2
X5T8O5A9D6
L4G5S8G1R6
Z1V7W6X6H3
A3N3H8A3D3
T7E3G4X7Q5
Y6F3E9K5E9
Z7M1D2O1H8
C2L6B7W4Y7
S6Z8Q4O8W7
P5R9D4D1R1
O4O6D7A2E7
X1N1E7Q2A4
X9E9L5H2X8
S3T2N9N6Q4
P9Z1T8G6E4
M3W6S8P8M7
E2F6S1V5J7
S5U3P4D5U1
R3P9E3H4P4
V7I1T2C2D3
H5X7J5B4Z4
A8A4B6R8V5
E4J8L6J5J9
A5M6P5P3R5
V4S3J8X8K6
E6S6S5G8P1
K2F6M1Q2H2
H2Y6J5I1L3
Q3U2O6D1Q5
W9H2G8P6V7
H6Y2W4M9Q8
T3F5J8R1E8
F2J9N1D2D8
D8M6A8Z8C4
M7Y8G7B1P5
D2D2V4P6Z6
Q8D6W8H2A4
A6E1J3Y9B3
S5S6A8C3D1
D3A5S4P6I2
X5D7I1N8E3
V5H4H7U7N8
K3R5D6K7H4
H4J8B5M3J4
W9X1I4W6L6
M8B9T5O4N3
F5N8U9V2A9
B8S3X5W6Q7
Z3F1F4M6L1
X1B1V8E8U9
V1P6S2L1V3
Z7V9P3Z4N7
S8E3S3L5J6
W8N4P3S6B8
U6X2N3S8I4
O4K9I5G6Q6
O2X2E9H3K2
X5Q8U4U7B9
F2Q9T3U9F1
D5Z2G5K8S1
L6Z5N4I4X1
N3T7T5Q7U4
O3W4H6A1Y9
I3M5W5U7P3
X8G1S4R8U3
U9E4V5I2O7
G2I4F3G8H3
J6X2O7R1J9
R8E4I6R1D8
S3D1H6C1P7
Q2F5N6V8A3
W8H9A3F4I7
S4A4Q6F3F1
K4H6I4A2Z4
Z8R2G9U6A7
N8S2N6H7E6
J1Q8G1L3I5
A9R3W9H9Z9
V7Y1P5L9T4
L5Z6F2O8D4
H6U2M1M7V9
Q5T1N6K5T1
E1L6E8F5R2
Z9L2O4C1J7
Q4Q6C8F3R3
H2A4H2M6O9
G1S3H3O2C8
M4R7W2W1G4
H3C2Z1G9W5
U3J4K8M4I5
O8H3X4D5Z4
L9L3R4N3Y5
X1G4R4M8R8
P1A7V4F3V6
I4X5A7P5U1
Z9M5I8E7C7
Y9D5E9H5P8
I5U7Z2D2A3
G1N2P2E2N1
C5D1Q5I2Y7
E4U6F3I1N4
I9I9W9R1B5
Y7S2L4P1W2
H8J4J5A2R5
A2P1U6B9I1
O9R4Y8X2J4
T5F8Z2E8C5
Q5N8F6B5Y1
Y4H4V1X8B5
G9A8G3N5T7
E1E2P1N8Y1
K7K6R1Z8U8
O1T9G1Y5W3
Z3M4T8Y8I6
X7D6P8A8D1
E3E7E3U1Y9
L3T7O1U4E6
K5G5E3K4I2
V7W2A1A2H2
B7O7R8V4J9
S2B2N6M7X8
S6H3O1W7R8
Z3E3I7N4X5
E3W3U7J3J5
W2O2I3L3Z2
W3S5I9I7I2
Y1K8H9V9R3
V8D7S1V2Q4
G5V9E6W3T5
A3D6P8R5H7
V8T7S5B6X7
C3V3A5G2C9
R4F7K7K1X5
I8E9K6X6Q6
L1E4T2E1A8
F5F4B7W6O3
P3V1V3Z5W9
W9W5L2L1X3
C6I6E6Z6W4
N6O9W8C7P6
I3Z7Z5V5X3
D2C4V9W5K1
J4L6K3Y4E9
V6H5K5Z1F4
U4X6A6N9B3
E4Z2Q8W6N9
L1V6M9L3T6
G1M4I1A8M1
W1R8G3J9W2
P8Y8Y9L4A4
A8X3B3C2U1
M4N2M9X7K2
F8Z7Q1D9C4
F7Y1E1S8I6
W8I3H7G4C9
G6U4F4F3D4
W1G7M2T5M5
Y6Q5N2W2A1
N3U1X8F5F6
M4V8H6D4G3
Z7Q1S3U4G8
F8O2J5U5P4
K6P9V8V4Y7
S7J2T4B3I1
M2X1H9R2M1
W7Q6Y8H2Q5
Z7Z5A2R1O8
U8G5C5K9T2
T2N8N1D1A3
Z9L8T9R2L2
H4I6M2D1V9
B9R6U9B7D5
S2X5J9I2G4
U4R5H7E3X2
E3M8D3X2A1
F6K3I8L2A3
U3V5P6X1B2
W9X5V8P5I8
I5V3P8P8B1
T3A8M1D5G6
I7O2B4X6H9
L4L3M6H7D3
Q9S6I8T2Z7
I2Y6L1W1T6
A5Z8X3I1H8
R8K8M5A2W8
B7N4F6J4U5
V2L4E4W7Y6
L8N3Q5V2L3
V2U4F2A1P1
T8O3X8I9Z3
O5K6G9S9J9
R8V7B6F8N3
P3H1C2J4C1
O3Z1Z5F7B6
J5Z7W4Z3J1
K5O4V2W2N6
A3I5M1D7O8
P3V8W4K8D5
A3G5T1X7D2
L1Q5U2T4H8
R5N3P4J1K7
Y5Y7B7Z4E7
J8F7M1B5J7
N3L8P4D9Q3
K5R9T9S4M1