Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, ĐH Sư phạm TP.HCM phải bảo đảm bình đẳng cho thí sinh nếu quy định cao từ 1,5 m mới được thi sư phạm.

Theo đề án tuyển sinh dự định năm 2019 của ĐH Sư phạm TP.HCM, trường đề nghị học trò nữ phải cao từ 1,5 m, nam từ 1,55 m trở lên mới được thi ngành sư phạm.

đáp Zing.vn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết quy chế tuyển sinh cho phép các trường đại học được đề nghị sơ tuyển. Thí sinh phải đạt yêu cầu sơ tuyển của trường. giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích trường quy định các đề nghị, điều kiện riêng để hướng tới việc lựa chọn thí sinh giỏi, tâm huyết với nghề, có khả năng sư phạm..., nâng cao chất lượng hàng ngũ xuân đường.

Các quy định khác do trường xác định và chịu trách nhiệm giải trình để xây dựng chính sách chất lượng, khả năng có việc làm của sinh viên và xây dựng “thương hiệu”.

Tuy nhiên, quy định đó phải đảm bảo quyền đồng đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được diễn đạt chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.


Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - cho rằng các trường có quyền tự chủ tuyển sinh nhưng quy định phải bảo đảm đồng đẳng về cơ hội cho thí sinh, không được mô tả chính sách phân biệt đối. Ảnh: T.T.

Trước đó, ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo, ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết quy định về chiều cao đối với thí sinh thi ngành sư phạm là hợp lý và có cơ sở khoa học.

Nhà trường rất quan hoài sức khỏe của người dự tuyển, định hướng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trong ngành giáo dục đủ sức khỏe, đủ khả năng thích nghi và có sức bền nghề cao, nên tiêu chí sức khỏe là quan yếu.

Tiêu chí này được nhà trường nối dùng để phục vụ cho việc tuyển sinh một thế hệ càn mới, đủ sức khỏe, đủ khả năng thích nghi và có sức bền nghề, nhằm đón đầu đòi hỏi của từng lớp, mong mỏi của phụ huynh về lớp nhà giáo đương đại, có sức khỏe, kiên tâm nghề.

Ông Lê Phan Quốc cũng cho biết thêm học sinh nào có nhu cầu trở thành sinh viên ngành sư phạm của trường đều được coi xét chi tiết, cũng như bảo đảm tính công bằng. Chúng ta cũng cần nhất quán quan điểm trân quý những nhà giáo đã có đóng góp trước đó cho ngành, dù có khó khăn cố định về sức khỏe, thể chất.